Banner
Forside : Betingelser

Betingelser for bruk og medlemskap

Som medlem og bruker av Fuglehunden.no gjelder betingelser for medlemskap og bruk av netttjenesten. Disse aksepteres å ha blitt lest grundig, forstått i sin helhet, og akseptert når man bruker og registrerer seg som medlem på nettstedet.

1. Aksept av betingelser for medlemskap og bruk

Du må være 18 år for å registrere deg som medlem/bruker av nettstedet Fuglehunden.no.

Ved å bruke samt registrere deg som medlem/bruker (medlemskap) aksepterer du betingelsene nedenfor for medlemskap og bruk av nettstedet Fuglehunden.no.

2. Ansvarlig

Nettstedet Fuglehunden.no eies av selskapet Smart New Media., org. nr. LU17100839, adresse: Montee Willy Goergen, L-7322 Steinsel, Luxembourg. Domenenavnet utleies av eieren Kobuk AS.

3. Gratis medlemskap

Selve basismedlemskapet i Fuglehunden.no er gratis og uten andre forpliktelser enn at du oppgir korrekt informasjon om deg selv, inkludert fullt navn, og samtykker i å følge betingelsene.

Du anerkjenner at det er forbudt å oppgi falske opplysninger ved bruk og medlemskap, samt å utgi deg for en annen enn den du er.

Du oppgir selv et passord når du tegner medlemskapet. Du forplikter deg til å holde passordet ditt hemmelig for andre. Du aksepterer også ansvaret for all bruk av nettstedet når din identitet med tilhørende passord brukes.

Dersom du har mistanke om at ditt medlemskap, bruker identitet eller passord misbrukes, så skal Fuglehunden.no underrettes umiddelbart.

Ved tegning av medlemskap forblir man medlem helt til man melder seg ut. Medlemmer kan når som helst melde seg ut. Dette må gjøres på nettstedet. Utmelding på annen måte, herunder pr e-mail, fax, telefon, SMS, vil ikke behandles av kapasitetshensyn.

4. Ansvar

Nettstedet og tiltak i regi av Fuglehunden.no er kun ment å være rådgivende og opplysende, samt danne basis for utvikling og diskusjon innen et forum. Råd og opplysninger som du mottar gjennom nettstedet, står du selv ansvarlig for bruken/anvendelsen av.

Nettstedet er ikke ansvarlig for kvaliteten eller tilgjengeligheten av det publiserte materialet. Fuglehunden.no vil understreke at dersom du ønsker å følge råd og veiledning gitt på nettstedet og gjennom medlemskap i Fuglehunden.no så gjør du dette for eget ansvar, risiko og regning.

Nettstedet tilbys som det er, og kan uten forhåndsvarsel og ansvar overfor deg, modifisere eller stoppe nettstedet og dets tjenester, eller slette data du har gitt.

5. Innlegg

Du samtykker til at Fuglehunden.no kun er relatert til hund, jakt og hundesport, og skal således ikke brukes til andre formål og temaer enn de som naturlig faller inn under et forum for hund, jakt og hundesport.

Som medlem plikter du å følge god skikk og bruk, samt opptre lovlydig.

Du samtykker til at du ikke vil publisere illegalt materiale, materiale du ikke har rettigheter til, for eksempel ved ulovlig kopiering fra andre kilder, samt materiale som bærer virus og andre skadende effekter.

Du anerkjenner at du ikke har anledning til å skrive og publisere støtende, uanstendig, vulgært, injurerende, hatsk, truende, pornografiske eller andre typer innlegg som kan være eller er i strid med gjeldende regelverk.

Det er ikke lov å publisere  konfidensiell informasjon. Publisering av bilder av seg selv og andre legges kun ut etter samtykke fra avbildede eller deres foresatte.

Om du bryter betingelsene over akseperter du å kunne bli øyeblikkelig og permanent utestengt fra nettstedet, samt bli rettslig ansvarlig for dine handlinger.

Nettstedet og Smart New Media tar ikke noe ansvar for materiale som legges inn av medlemmene. Nettstedet og Smart New Media står ikke ansvarlig for innlegg som sendes inn og publiseres på nettstedet. Nettstedet og Smart New Media er heller ikke ansvarlig for de skader og eventuelt ansvar som oppstår som følger av nettstedet og dets innhold

6. Publisering

Du aksepterer at Smart New Media forbeholder seg en verdensomfattende og ubegrenset rett  til vederlagsfri videreutnyttelse i alle medieformer (inkludert bøker, brosjyrer, video osv) av innlegg og materiell lagt inn av medlemmene på nettstedet uten at ytterligere godkjenning av opphavsperson innhentes. Det er således ikke tillatt for medlemmene å publisere opphavsrettslig beskyttet tekst, bilder, audio, video eller annet intellektuelt beskyttet materiale på nettstedet. Dersom slikt materiell publiseres, vil du kunne stilles ansvarlig for dette.

7. Rettigheter og reklame

Smart New Media har opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter (copyright) til materialet som er tilgjengelig på nettstedet, med mindre annet er særskilt avtalt.

Hvis materialet lider av feil eller er i strid med gjeldende rett, har nettstedet rett til å endre og/eller fjerne dette materialet umiddelbart.

Du aksepterer Smart New Medias copyright og forstår at du kan benytte materialet som er publisert på nettstedet kun til privat bruk, herunder lese, og ta en utskrift av dette materialet.

Det er ikke tillatt å kopiere eller publisere videre tekster, bilder eller annet materiale på nettstedet (copyright-beskyttet) uten etter samtykke fra rettighetshaverne eller med hjemmel i lov.

Som en del av medlemskapet aksepterer du som medlem å motta pr e-mail eller andre kommunikasjonsmidler, informasjon og tilbud fra Smart New Media og dets partnere relatert til hund, jakt og hundeaktivitet.

Du aksepterer at det ikke er tillatt for medlemmer å drive reklame for kommersiell virksomhet, samt handel med nye produkter og tjenester, innen det redaksjonelle området på Fuglehunden.no, samt i fora og via andre kommunikasjonsverktøy på nettstedet. Slik reklame anses som annonsering og er kun tillatt ved forhånsavtale og vederlag til Smart New Media. Gjeldende prislister vil legges til grunn ved slik annonsering. Annonsører bes lese egen side om annonsering og ta kontakt med Nettstedet eller Smart New Media.

Nettstedets tjenester rundt kjøp, salg og formidling av hunder og brukte artikler i privat, ikke-kommersiell, øyemed er underlagt priser og betingelser som oppgis for den enkelte tjeneste. Som medlem aksepterer du at misbruk av slike tjenester, og nettstedet generelt, til kommersielle formål, kan medføre umiddelbar utestengelse. Du aksepterer desuten at det vil medføre automatisk krav om vederlag fra Smart New Media som er dobbelt av avtalepriser fastsatt i gjeldende prislister.

Misbruk av Fuglehunden.no til publisering av bevisst villedende og uriktige opplysninger, herunder annonser, kan medføre umiddelbar utestengelse, og alle artikler, innlegg, annonser etc som omfattes av dette vil umiddelbart slettes eller fjernes fra nettstedet.

8. Virkning av overtredelser.

Brukere av nettstedene som ikke følger betingelsene, vil kunne bli utestengt fra medlemsområdet og  vil om nødvendig bli politianmeldt og straffeforfulgt.

9. Personopplysninger

Din registrering av personopplysninger skjer frivillig og er passordbeskyttet for å kunne levere en nettjeneste til deg som er mest mulig relevant for din situasjon. Du kan når som helst endre dine personlige opplysninger, eller stryke ditt medlemsskap. 

Du aksepterer at Smart New Media bruker dine frivillig oppgitte personopplysninger til produksjon og publisering av tjenester rundt formålet for nettstedet Fuglehunden.no, hvor interaksjon mellom medlemmene er en av grunnpilarene. Du aksepterer således at frivillig oppgitte personopplysninger deles med andre brukere / medlemmer på Fuglehunden.no.

Dersom du registrerer og legger ut personlige opplysninger i de allment tilgjengelige områdene på Fuglehunden.no, for eksempel i diskusjonsfora, vil slik informasjon kunne innhentes og brukes av andre utenfor nettstedets og Smart New Medias kontroll. Nettstedet og Smart New Media fraskriver seg ethvert ansvar dersom en tredjepart misbruker opplysninger du har lagt ut eller gjort tilgjengelig på annen måte i de åpne områdene på nettstedet.

Strykes medlemskapet på Fuglehunden.no, så vil ikke dine personlige opplysninger lenger være tilgjengelige for andre brukere/medlemmer, bortsett fra at dine innlegg (annonser, blogger, forum innlegg, bokmerker, etc) vil fremdeles være tilgjengelige på tjenesten.

10. Endringer

Smart New Media forbeholder seg retten til å forandre eller legge til nye betingelser uten at du blir gjort oppmerksom på dette annet enn ved å lese det her. Det er derfor din plikt å holde deg selv oppdatert.

11. Tvisteløsning

Enhver tvist vedrørende bruk og medlemskap og nettstedet er underlagt gjeldende lover og regler i Luxembourg. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvister ved ordinær domstolsbehandling med Smart New Medias kommune som verneting.

Banner