Banner
Forside : Copyright

Copyright

Alle rettigheter til materialet på dette nettstedet tilhører Smart New Media, Steinsel, Luxembourg, og er omfattet av europeisk og luxembourgisk lovgivning.
Uten særskilt avtale direkte med Smart New Media. er enhver hel eller delvis kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel i henhold til gjeldende lov.
Banner