Banner
Forside : Nyheter : Refusjon av påmeldingsavgift på jaktprøve.

Refusjon av påmeldingsavgift på jaktprøve.

Det kan hende du må trekke din hund frå en jaktprøve der du er påmeldt. Det er et klart regelverk på dette. Det som er viktig er at du sier i fra til prøveledelsen så fort du er klar over at du må trekke hunden din! Det er mange som gjerne vil ha din start på prøven, så her har du som deltaker et moralsk ansvar både ovenfor prøveledelsen og andre deltakere. Regelverket ligger under her.

jan-graff

Regler for refusjon av påmeldingsavgift på jaktprøver

1. Regulert gjennom jaktprøveregelverket og dommerhåndboka


1.2. DELTAKELSE 

Tilbakebetaling av påmeldingsavgift.

Påmeldingsavgiften (fratrukket 25 % administrasjonsgebyr) betales bare tilbake hvis:

 


- Påmeldingen ikke godtas

- Ved forfall legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører, som foreligger senest 12 timer før opprop.

- Deltager på venteliste ikke får plass.

 

Utover tilbakebetaling av påmeldingsavgiften har arrangør ikke ansvar for tap eller skade.

 

Kommentar: Møter ikke hunden til fastsatt tid påprøvestedet, kan påmeldingsavgiften ikke

kreves tilbakebetalt. Dette gjelder også hund på venteliste som får plass. Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder som avvises under prøven. Arrangør har ikke ansvar for tap eller skade som påføres hunden eller føreren under prøven.

 

Presisering: Påmeldingsavgift tilbakebetales ikke når prøven avlyses eller avbrytes av prøvens ledelse eller dommer fordi forholdene gjør det uforsvarlig å gjennomføre prøven. Påmeldingsavgiften refunderes for deltager som skriftelig trekker seg fra ventelisten senest en uke før prøven starter.

 

 

Avvisning.

Påviselig syke hunder, aggressive hunder eller hunder det er gitt feilaktige opplysninger om i påmeldingen skal avvises. Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder som avvises under prøven. Løpske tisper avvises.

 

 

 

 

2. Vedtak på representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund 2010 

 

1. Avlysing av prøven eller partier under arrangementet
Påmeldingsavgiften refunderes ikke. Arrangøren har fulle utgifter i forbindelse med arrangementet. Det betales aktivitetsavgift til NKK etter gjeldende regelverk.

2. Jaktprøver som avlyses før arrangementet har startet
Ved jaktprøver som avlyses i rimelig tid før arrangementet skal avholdes, refunderes påmeldingsavgiften med fradrag for et administrasjonsgebyr på 25 prosent. Gebyret skal dekke deler av de utgifter arrangøren pådrar seg også ved et avlyst arrangement.  

 

Avlysingen skal skje i såpass god tid at deltagerne ikke pådrar seg unødvendige utgifter eller praktiske vanskeligheter ut over det et avlyst arrangement gir.

Det er en forutsetning for refusjon at deltageren oppgir kontonummeret sammen med registreringsnummeret ved påmelding.

Det betales ikke aktivitetsavgift til NKK når deltager får refundert påmeldingsavgiften.

 

Kilde FKF sine nettsider

Banner