Banner
Forside : Nyttig : Påmelding på jaktprøver

Påmelding på jaktprøver

Kongsvoll Fjellstue. Bilde av Marianne F. Pettersen.

For å delta på jaktprøver må man forholde seg til en rekke praktiske krav og prosedyrer for påmelding. Mange har gått glipp av sine favorittprøver, herunder Nordenfjeldske Fuglehundklubbs berømte Kongsvoll prøve, grunnet skivebom ved påmeldingen. Unngå dette ved å følge FKF-sekretær Ellen Bakke Doblougs gode råd som vi sammenfatter her. 

Hvilke jaktprøver?

For å finne en jaktprøve så bør du se på terminlisten for vinter- og høstprøver som blir publisert på

  • NKK’s webside http://www.nkk.no/
  • I bladet ”Fuglehunden”
  • På klubbenes websider og medlemsblader
  • Nettstedet Fuglehunden.no bringer også disse på "Kalenderen"

Hvordan melde seg på?

Offisiell påmelding foretas på innbetalingen. 

Påmeldinger på mail og pr. telefon er ugyldige. Det er når innbetalingen for prøvestart er arrangøren i hende at påmeldingen er gyldig.

Hvilke opplysninger?

Følgende opplysninger SKAL oppgis på innbetalingen:

  • Registreringsnummeret til hunden(e)
  • Klasse (UK/AK/VK)
  • Dato(er)
  • Fører (dersom annen enn eier) 
  • Mobiltlf. 999 99999

Ellen Bakke Dobloug bemerker at

"Ved registrering av hundens reg.nr. mot NKK’s database, vil alle opplysninger om hunden komme opp. Det er således helt unødvendig å skrive kennelnavn, hundens navn, hvilken prøve det gjelder, prøvens ref.nr., ens eget navn og adresse!! Melder man på alle dager i prøven, trengs det ikke settes noen dato. Beløpet som innbetales vil fortelle arrangøren at det gjelder for alle prøvens dager. Flere deltakere sender mail til arrangøren med disse opplysninger og deretter unnlater man å ta opplysningene med i innbetalingen. Dette skaper et stort merarbeid for arrangøren, som da må ta vare på mange mailer og så bla gjennom disse for å finne de nødvendige opplysninger før registrering. "

 

Overhold registreringsfristen og betal i tide

Alle jaktprøver har en påmeldingsfrist. Det er svært viktig for jaktprøvedeltakeren å betale påmeldingsavgiften innen fristens utløp.

Når du betaler på forfallsdato husk at nettbanker stenger overføringene tidligere enn døgnet slutter. Innbetalinger må derfor utføres innen kl. 11:00 dersom man betaler på forfallsdato. Gjøres dette for eksempel på kvelden, behandler ikke banken innbetalingen før påfølgende dag. Da er din påmelding i prinsippet ugyldig.

Påmeldt, hva nå? 

Les mer om hva som skjer etter påmeldingen, inkludert ventelister og tilfeldig trekking på Fuglehundklubbenes Forbunds nettsider.

Banner