Banner
Forside : Nyttig : Påmelding på jaktprøver

Påmelding på jaktprøver

Det å delta på jaktprøver, - både høst og vinter – er det mange fuglehundeiere som bruker tid og penger på. Noen fordi de har fått en god hund og har lyst til å få prøvd den i konkurranse med andre hunder, - andre fordi de er oppdrettere og vil få større oppmerksomhet rundt sine hunder og avl på disse dersom de oppnår gode resultater på jaktprøver.

pointer_jakt4.jpg

 

Det er noen prøver rundt om i landet som får stor påmelding fra deltakere, - dette kan være fordi terrengene i flere år har vært jevnt og godt besatt med fugl og at terrengene også er greit tilgjengelige. Spesielt gjelder dette det ståre høystatusprøvene. 

Terminlisten for vinter- og høstprøver blir bekjentgjort på NKK’s webside www.nkk.no og i ”Fuglehunden” samt på flere av klubbenes websider og medlemsblader flere måneder før prøvene starter. Det vil for hver jaktprøve finnes en dato som angir siste frist for påmelding til prøven. Det er svært viktig for jaktprøvedeltakeren å betale inn for de starter en ønsker INNEN DENNE DATOEN. Husk også på – dersom man benytter nettbank – at innbetalinger må legges inn innen kl. 11:00 dersom man betaler på forfallsdato. Gjør man dette for eksempel på kvelden, behandler ikke banken innbetalingen før påfølgende dag. De som benytter bankgiro, må skrive tydelig informasjon til arrangør. 

Det har ved flere anledninger – både i ”Fuglehunden” og før opprop på jaktprøver, presisert hvordan det skal meldes på en prøve, - hvilke opplysninger det er viktig for arrangøren å motta. Jeg ser fra påmeldinger, senest til NM Høyfjell i høst, at det fremdeles er mangler ved de opplysninger som sendes inn, og vil derfor her kort repetere hvilken informasjon deltakere skal gi arrangøren ved påmeldinger til en jaktprøve: 

Eksempel: 
Registreringsnummeret til hunden(e) 00000/00

Klasse UK 
Dato(er) 13/9 evt. en dag til 
Fører (dersom annen enn eier) Olav Normann 
Mobiltlf. 999 99999 
Ved registrering av hundens reg.nr. mot NKK’s database, vil alle opplysninger om hunden komme opp. Det er således helt unødvendig å skrive kennelnavn, hundens navn, hvilken prøve det gjelder, prøvens ref.nr., ens eget navn og adresse!! Melder man på alle dager i prøven, trengs det ikke settes noen dato. Beløpet som innbetales vil fortelle arrangøren at det gjelder for alle prøvens dager. Flere deltakere sender mail til arrangøren med disse opplysninger og deretter unnlater man å ta opplysningene med i innbetalingen. Dette skaper et stort merarbeid for arrangøren, som da må ta vare på mange mailer og så bla gjennom disse for å finne de nødvendige opplysninger før registrering. Påmeldinger på mail og pr. telefon er ugyldige. Det er når innbetalingen for prøvestart er arrangøren i hende at påmeldingen er gyldig. 

Når prøvens påmeldingsfrist har gått ut, og de sist påmeldte innen fristen er registrert, får arrangøren en oversikt over antall påmeldte gjennom det dataprogram vi benytter for jaktprøvene, DogWeb Arra. Her vil arrangøren fort se om prøven er overtegnet eller ikke, da prøvens antall terreng og type klasser (UK, AK og VK) vil måtte stemme. Er det flere påmeldte enn det er terreng til, skal arrangøren opprette det antall partier som skal dekke dette ”overskuddet” (dette blir prøvens ventelister), og så foreta trekking blant alle påmeldte innen fristen. Videre ska det hakes av i en boks som heter ”Tilfeldig” og dermed trekker dataprogrammet helt tilfeldig blant alle påmeldte. Da jaktprøveprogrammet ble laget for flere år siden, var vi ikke klar over at fikk en eier med en hund, ja da fikk han med alle de andre han hadde meldt på. Slik er det altså ikke lenger. Programmet søker også nå på fører av hund, og ikke primært på eier. 

Man  har for øvrig hørt at noen prøvedeltakere klager over at de ”ofte” havner på venteliste, eller bare får en start av kanskje tre påmeldte dager. En skal ha forståelse for at dette skuffer deltakeren, men trekkingen ved overtegnede jaktprøver gir et helt tilfeldig resultat og er ikke noe arrangøren selv har styrt. Man må også ta høyde for at dette kan skje når man melder på jaktprøver som er meget populære. Imidlertid, ved store prøver som har mange terreng og deltakere vil det også bli frafall ettersom man nærmer seg prøvestart (løpetid, skader og andre forhold), slik at mange vil komme med likevel fra ventelisten. Ønsker man ikke å ha plass på venteliste (står langt bak på listen), sier man raskt i fra til arrangøren og får startkontingenten refundert. Har man imidlertid beholdt plassen på ventelisten, men ikke møter opp på prøvedagen og blir da ropt opp til ledig plass, vil man ikke ha krav på refusjon. Husk også på at veterinærattest/legeattest skal sendes prøvearrangør og være dem i hende innen 12 timer før prøvestart for å være berettiget til 80% refusjon av startkontingenten. 

Det er et omfattende arbeid å arrangere en prøve. Det er mye å passe på og ved spesielt store jaktprøver faller det mest krevende arbeid på prøvesekretær (registrering av alle påmeldinger)og prøveleder (avklare terreng og skaffe dommere til alle partier). Det sier seg selv at dette tar enormt med tid å få alt på plass, samt at man i tillegg kan påføres et ekstraarbeid i de tilfeller påmeldinger er ufullstendige (feil registreringsnummer, for lite innbetalt, utenlandske eiere/hunder uten innsendt reg.bevis m.m.). Arbeidet utføres på folks fritid!!

 

Kilde FKF

Banner